Tất cả sản phẩm

Sắp xếp theo:

Bộ lưu điện UPS Makelsan 10kVA SS

Công suất: 10kVA
Xuất xứ:Thổ Nhĩ Kỳ

Liên hệ

Tủ sạc ắc quy viễn thông PMI RDAT22060

Điện áp: 24VDC-48VDC /10A-50A
Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ

Liên hệ

Bộ lưu điện Makelsan Levelups Series 3/3 180 kVA

Công suất: 180kVA
Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ

Liên hệ

Bộ lưu điện ups Tescom DS|POWER DS3L 3/3 180kVA

Công suất: 180kVA
Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ

Liên hệ

Bộ lưu điện Makelsan Boxer series 3/3 180kVA

Công suất: 180kVA
Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ -Châu Âu

Liên hệ

Bộ lưu điện Makelsan Powerpack SE 3/1 Series 10kVA

Công suất: 10kVA
Xuất xứ:Thổ Nhĩ Kỳ

Liên hệ

Bộ lưu điện Makelsan Powerpack SE 3/1 Series 15kVA

Công suất: 15kVA
Xuất xứ:Thổ Nhĩ Kỳ

Liên hệ

Tủ sạc ắc quy PMI 24VDC/30A

Điện áp: 24VDC/30A
Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ

Liên hệ

Tủ sạc ắc quy PMI 24VDC/50A

Điện áp: 24VDC/50A
Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ

Liên hệ

Tủ sạc ắc quy PMI 24VDC/60A

Điện áp: 24VDC/60A
Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ

Liên hệ

Tủ sạc ắc quy PMI 24VDC/100A

Điện áp: 24VDC/100A
Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ

Liên hệ

Tủ sạc ắc quy PMI 24VDC/150A

Điện áp: 24VDC/150A
Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ

Liên hệ