Tất cả sản phẩm

Sắp xếp theo:

Bộ lưu điện ups Santak True Online 10kVA - C10K

Xuất xứ : Trung Quốc

GIÁ : 93,000,000₫

CÒN HÀNG:
có ∞ sản phẩm

Bộ lưu điện ups Santak Rackmount 6kVA - C6KR

Xuất xứ : Trung Quốc

GIÁ : 60,500,000₫

CÒN HÀNG:
có ∞ sản phẩm

Bộ lưu điện ups Santak True Online 10kVA - C10K - LCD

Xuất xứ : Trung Quốc

GIÁ : 93,000,000₫

CÒN HÀNG:
có ∞ sản phẩm

Bộ lưu điện ups Santak True Online 6kVA - C6K - LCD

Xuất xứ : Trung Quốc

GIÁ : 56,100,000₫

CÒN HÀNG:
có ∞ sản phẩm

Bộ lưu điện ups Santak Rackmount C3KR 3kVA

Xuất xứ : Trung Quốc

GIÁ : 33,000,000₫

CÒN HÀNG:
có ∞ sản phẩm

Bộ lưu điện ups Santak Rackmount C2KR 2kVA

Xuất xứ : Trung Quốc

GIÁ : 23,000,000₫

CÒN HÀNG:
có ∞ sản phẩm
12%
 Bộ lưu điện ups Santak Rackmount C1KR 1kVA

Bộ lưu điện ups Santak Rackmount C1KR 1kVA

Xuất xứ : Trung Quốc

GIÁ TT:11,300,000₫

GIÁ KM : 10,000,000₫

CÒN HÀNG:
có ∞ sản phẩm
6%
 Bộ lưu điện ups Santak C3K-LCD Online 3kVA

Bộ lưu điện ups Santak C3K-LCD Online 3kVA

Xuất xứ : Trung Quốc

GIÁ TT:27,000,000₫

GIÁ KM : 25,500,000₫

CÒN HÀNG:
có ∞ sản phẩm
2%
 Bộ lưu điện ups Santak C2K-LCD Online 2kVA

Bộ lưu điện ups Santak C2K-LCD Online 2kVA

Xuất xứ : Trung Quốc

GIÁ TT:19,200,000₫

GIÁ KM : 18,890,000₫

CÒN HÀNG:
có ∞ sản phẩm
3%
 Bộ lưu điện ups Santak C1K-LCD Online 1kVA

Bộ lưu điện ups Santak C1K-LCD Online 1kVA

Xuất xứ : Trung Quốc

GIÁ TT:9,180,000₫

GIÁ KM : 8,890,000₫

CÒN HÀNG:
có ∞ sản phẩm
1KVA
13%
 Bộ lưu điện UPS Makelsan Powerpack Plus 1kVA

Bộ lưu điện UPS Makelsan Powerpack Plus 1kVA

Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kì - Châu Âu

GIÁ TT:9,000,000₫

GIÁ KM : 7,800,000₫

CÒN HÀNG:
có 70 sản phẩm
3KVA
16%
 Bộ lưu điện UPS Makelsan Powerpack Plus 3KVA

Bộ lưu điện UPS Makelsan Powerpack Plus 3KVA

Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kì - Châu Âu

GIÁ TT:16,800,000₫

GIÁ KM : 14,175,000₫

CÒN HÀNG:
có 120 sản phẩm