Tất cả sản phẩm

Sắp xếp theo:

Bộ lưu điện UPS Makelsan Powerpack SES RT 1kVA

Công suất: 1kVA
Xuất xứ:Thổ Nhĩ Kỳ

7,000,000₫

Bộ lưu điện Makelsan Powerpack SES 1kVA

Công suất:1kVA 
Xuất xứ:Thổ Nhĩ Kỳ

6,000,000₫

Bộ lưu điện ups Makelsan Powerpack SES 2kva

Công xuất: 2kVA
Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ

11,000,000₫

Bộ lưu điện Makelsan Powerpack SES RT 2kVA

Công suất:2kVA
Xuất xứ:Thổ Nhĩ Kỳ

11,500,000₫

Bộ lưu điện Makelsan Powerpack SES RT 3kVA

Công suất: 3kVA
Xuất xứ:Thổ Nhĩ Kỳ

13,500,000₫

Bộ lưu điện Makelsan Powerpack SES 3kVA

Công suất: 3kVA 
Xuất xứ:Thổ Nhĩ Kỳ

12,000,000₫

Bộ lưu điện UPS Makelsan SES 5kVA

Công suất: 5kva
Xuất xứ:Thổ Nhĩ Kỳ

27,000,000₫

Bộ lưu điện UPS Makelsan SES 6kVA

Công suất: 6kva
Xuất xứ:Thổ Nhĩ Kỳ

27,000,000₫

Bộ lưu điện UPS Makelsan Powerpack SES 10kVA

Công suất: 10kVA
Xuất xứ:Thổ Nhĩ Kỳ

36,000,000₫

Bộ lưu điện ups Protech 10kva

Công xuất: 10kva
Xuất xứ: Trung quốc

25,000,000₫

Bộ lưu điện Makelsan Powerpack SE RT 3kVA

Công suất: 3kva
Xuất xứ:Thổ Nhĩ Kỳ

Liên hệ

Bộ lưu điện UPS Makelsan SE 5kVA

Công suất: 5kva
Xuất xứ:Thổ Nhĩ Kỳ

Liên hệ