Tất cả sản phẩm

Sắp xếp theo:

Bộ lưu điện Makelsan Powerpack SES 1kVA

Công suất:1kVA 
Xuất xứ:Thổ Nhĩ Kỳ

6,000,000₫

Bộ lưu điện Makelsan Powerpack SES RT 2kVA

Công suất:2kVA
Xuất xứ:Thổ Nhĩ Kỳ

11,500,000₫

Bộ lưu điện POWERPACK SES RT 5kVA

Công suất:5kVA 
Xuất xứ:Thổ Nhĩ Kỳ

28,500,000₫

Bộ lưu điện Makelsan POWERPACK SES RT 6kVA

Công suất: 6kVA 
Xuất xứ:Thổ Nhĩ Kỳ

28,500,000₫

Bộ lưu điện Makelsan Powerpack SES RT 10kVA

Công suất:10kVA 
Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ

37,500,000₫

Bộ lưu điện POWERPACK SE RT 5kVA

Công suất:5kVA 
Xuất xứ:Thổ Nhĩ Kỳ

Liên hệ

Bộ lưu điện Makelsan POWERPACK RM 10kVA

Công suất:10kVA 
Xuất xứ:Thổ Nhĩ Kỳ

37,500,000₫

Bộ lưu điện Makelsan POWERPACK RM 6kVA

Công suất:6kVA 
Xuất xứ:Thổ Nhĩ Kỳ

27,500,000₫

Bộ lưu điện Makelsan Leveup series 3/3 450kVA

Công suất: 450kVA
Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ -Châu Âu

Liên hệ

Bộ lưu điện Makelsan Boxer series 3/3 450kVA

Công suất: 450kVA
Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ -Châu Âu

Liên hệ

Bộ lưu điện Makelsan Boxer series 3/3 350kVA

Công suất: 300kVA
Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ -Châu Âu

Liên hệ

Bộ lưu điện Makelsan Leveup series 3/3 800kVA

Công suất: 800kVA
Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ -Châu Âu

Liên hệ